Chất lượng đào tạo thực tế

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng, trung cấp năm học ...

STT

KHỐI NGÀNH

Số sinh viên tốt nghiệp

Phân loại tốt nghiệp (%)

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường (%)

Xuất sắc

Giỏi

Khá

 

Tổng số

 

 

 

 

 

1

Khối ngành I

 

 

 

 

 

2

Khối ngành  II

 

 

 

 

 

3

Khối ngành III

 

 

 

 

 

4

Khối ngành IV

 

 

 

 

 

5

Khối ngành V

 

 

 

 

 

6

Khối ngành VI

 

 

 

 

 

Khối ngành VII

 

 

 

 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!