Công tác ISO

Ngày 02/05/2010, trường Đại học Ngoại thương đã ký kết hợp đồng với Trung tâm năng suất - VPC (Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng) để triển khai thí điểm áp dụng ISO 9001:2008 tại phòng Tổ chức hành chính, dự kiến hoạt động này sẽ hoàn thành vào tháng 08/2010.

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng là đơn vị phụ trách triển khai hoạt động; thực hiện rút kinh nghiệm và tiến tới áp dụng ISO cho tất cả các đơn vị trong toàn trường. Thông tin chi tiết về các hoạt động sẽ được Trung tâm tiếp tục cập nhật.

Our website is protected by DMC Firewall!