Nhằm thực hiện nhiệm vụ hàng năm của Nhà trường, Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng triển khai lấy nhận xét của sinh viên về chất lượng giảng dạy các môn học thuộc Chương trình tiêu chuẩn và Chất lượng cao từ 30/03/2020 và kết thúc trước ngày 06/07/2020.

Ngày 18/3/2020, thực hiện Kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày 30/12/2020 của Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương về việc tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXII của Đảng bộ Trường Đại học Ngoại thương; nhằm tổng kết những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và bầu cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Trung tâm Đảm bảo chất lượng – Phòng Thanh tra đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Nhằm thực hiện nhiệm vụ hàng năm của Nhà trường, Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng triển khai lấy nhận xét của sinh viên về chất lượng giảng dạy các môn học thuộc Chương trình tiêu chuẩn và Chất lượng cao từ 05/08/2019 và kết thúc ngày 03/01/2020 (từ 09/09/2019 và kết thúc trước ngày 03/01/2020 đối với sinh viên K58).

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy trực tuyến và xây dựng kế hoạch triển khai trong thời gian tới, đặc biệt trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Nhà trường đề nghị các sinh viên với tinh thần trách nhiệm và xây dựng đóng góp ý kiến của bạn về chất lượng giảng dạy trực tuyến của học phần trong giai đoạn 1, học kỳ II, năm học 2019-2020 (từ 06/01/2020 - 29/03/2020).

Nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường thể hiện qua các tiêu chí: chương trình đào tạo; đội ngũ giảng viên, cán bộ; cơ sở vật chất; công tác hỗ trợ người học, Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng tiến hành khảo sát ý kiến của sinh viên sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của Nhà trường năm học 2019-2020 (từ 15/04/2020 - 25/04/2020).

Căn cứ Quyết định số 2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/07/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm giai đoạn 2016-2020” và Kế hoạch số 931/KH-BGDĐT ngày 09/09/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch chi tiết thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019; Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng triển khai lấy nhận xét của sinh viên về chất lượng dịch vụ giáo dục công kể từ ngày 12-20/02/2020.

Các bài khác...

Our website is protected by DMC Firewall!