Nhằm thực hiện nhiệm vụ hàng năm của Nhà trường, Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng triển khai lấy nhận xét của sinh viên về chất lượng giảng dạy các môn học thuộc Chương trình tiêu chuẩn và Chất lượng cao từ 05/08/2019 và kết thúc ngày 03/01/2020 (từ 09/09/2019 và kết thúc trước ngày 03/01/2020 đối với sinh viên K58).

Ngày 6/6/2018, căn cứ Kế hoạch số 93/KH-ĐHNT-ĐBCL ngày 20/06/2017 về Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng cho cán bộ, viên chức của Trường Đại học Ngoại thương giai đoạn 2017-2020;  Kế hoạch hoạt động năm học 2017-2018, ngày 06/06/2018, Nhà trường tổ chức tập huấn cho các thành viên Tổ đảm bảo chất lượng của Cơ sở/Viện/Khoa/Bộ môn chuyên môn về công tác “Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT)”.

Căn cứ Quyết định số 2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/07/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm giai đoạn 2016-2020” và Kế hoạch số 931/KH-BGDĐT ngày 09/09/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch chi tiết thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019; Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng triển khai lấy nhận xét của sinh viên về chất lượng dịch vụ giáo dục công kể từ ngày 12-20/02/2020.

Sáng 2/8, Bộ GDĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu của Bộ GDĐT và các điểm cầu tại 63 tỉnh/thành phố. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sáng ngày 30/3/2018, thực hiện Kế hoạch hoạt động năm học 2017-2018, Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức Hội nghị thường niên về công tác đảm bảo chất lượng. Chủ đề hội nghị năm nay là "Nâng cao chất lượng khảo sát ý kiến các bên liên quan về chất lượng đào tạo của Trường Đại học Ngoại thương".

Các bài khác...

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd