Nhằm đưa công tác Đảm bảo Chất lượng thành hoạt động thường xuyên, liên tục, tiến tới hình thành văn hóa chất lượng tại trường ĐHNT, Trung tâm đã xây dựng bản Kế hoạch triển khai công tác Đảm bảo Chất lượng tại trường ĐHNT năm học 2009-2010 với các nội dung cơ bản như sau:

Để chuẩn bị cho việc triển khai Đề án “Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nhiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ”. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng báo cáo kết quả thực hiện các chính sách thu hút, tạo nguồn các cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ

Our website is protected by DMC Firewall!