Sáng ngày 11/4/2017, Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức Hội nghị “Triển khai công tác cải tiến chất lượng Trường Đại học Ngoại thương” trên cơ sở kết quả đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục k(KĐCLGD), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHGQHN).

Căn cứ Kế hoạch số 118/KH-BGDĐT ngày 23/02/2017 của Bộ GD & ĐT triển khai công tác kiểm định chất lượng đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017; Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐKĐCL ngày 20/02/2017 của Hội đồng Kiểm định chất lượng - Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Để chuẩn bị cho việc triển khai Đề án “Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nhiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ”. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng báo cáo kết quả thực hiện các chính sách thu hút, tạo nguồn các cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ

Các bài khác...