Kế hoạch năm học

Ngày 21/09/2015, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục vừa ban hành công văn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2015-2016.

                                                                      Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo;

                                                                                   - Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng);

                                                                                   - Các trường trung cấp chuyên nghiệp.             

Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; căn cứ Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) năm học 2015-2016 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp (TCCN) như sau:

CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tăng cường rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn về công tác khảo thí và KĐCLGD đảm bảo thực tiễn, khả thi, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục các cấp; từng bước nâng cao năng lực cho hệ thống  phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục tại các sở GDĐT, các đơn vị chuyên trách làm công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng tại các trường TCCN.

3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; chuẩn bị các điều kiện để triển khai tổ chức tốt Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

4. Tiếp tục triển khai KĐCLGD đối với các trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và trường TCCN; tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động KĐCLGD.

5. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thi chọn học sinh vào các đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế. Tích cực chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tốt Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 27 năm 2016 tại Việt Nam (IBO 2016).

6. Tiếp tục triển khai Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tổ chức vào năm 2018.

Chi tiết xem tại đây hoặc tại đây.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!