Kế hoạch năm học

Căn cứ Kế hoạch số 118/KH-BGDĐT ngày 23/02/2017 của Bộ GD & ĐT triển khai công tác kiểm định chất lượng đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017; Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐKĐCL ngày 20/02/2017 của Hội đồng Kiểm định chất lượng - Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Thực hiện công tác trọng tâm năm học 2016 - 2017, Nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-ĐHNT-ĐBCL vào ngày 04/04/2017 về việc triển khai rà soát, tự đánh giá các chương trình đào tạo. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

DMC Firewall is a Joomla Security extension!