Kế hoạch năm học

Căn cứ Kế hoạch số 118/KH-BGDĐT ngày 23/02/2017 của Bộ GD & ĐT triển khai công tác kiểm định chất lượng đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017; Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐKĐCL ngày 20/02/2017 của Hội đồng Kiểm định chất lượng - Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Thực hiện công tác trọng tâm năm học 2016 - 2017, Nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-ĐHNT-ĐBCL vào ngày 04/04/2017 về việc triển khai rà soát, tự đánh giá các chương trình đào tạo. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd