Kế hoạch năm học

Để chuẩn bị cho việc triển khai Đề án “Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nhiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ”. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng báo cáo kết quả thực hiện các chính sách thu hút, tạo nguồn các cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ

Kính gửi: - Các đại học, học viện (kể cả các trường thành viên);
             - Các trường đại học, cao đẳng

        Để chuẩn bị cho việc triển khai Đề án “Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nhiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ”. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng báo cáo kết quả thực hiện các chính sách thu hút, tạo nguồn các cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ, theo các nội dung dưới đây (và điền thông tin trên theo  mẫu đính kèm).

       1. Thống kê số sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc từ năm 1997 đến nay. Trong đó có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc được tuyển dụng làm giáo viên tại trường hoặc công tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

       3. Chính sách về đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch đào tạo nguồn cán bộ từ  sinh viên giỏi, xuất sắc, các nhà khoa học trẻ sau khi được tuyển chọn? cụ thể đã đào tạo, bồi dưỡng ở trình độ nào? chức danh hiện tại?

Our website is protected by DMC Firewall!