Tiêu chuẩn kiểm định

Chuẩn đầu ra là tập hợp các kiến thức, kỹ năng, thái độ, vị trí công việc mà sinh viên có thể thực hiện sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng. Ngày 03/02/2010, Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương đã ký quyết định thông qua Chuẩn đầu ra của 16 chuyên ngành đào tạo thuộc trường.

I. CẤU TRÚC CHUẨN ĐẦU RA

II. NỘI DUNG CHI TIẾT CHUẨN ĐẦU RA CÁC CHUYÊN NGÀNH

    Chuẩn đầu ra chuyên ngành:Kinh tế Đối ngoại(nội dung)
    Chuẩn đầu ra chuyên ngành:Thương mại Quốc tế (nội dung)
    Chuẩn đầu ra chuyên ngành:Thuế và Hải Quan(nội dung)
    Chuẩn đầu ra chuyên ngành:Kinh doanh Quốc tế (nội dung)
    Chuẩn đầu ra chuyên ngành:Quản trị Kinh doanh Quốc tế (nội dung)
    Chuẩn đầu ra chuyên ngành:Luật Kinh doanh Quốc tế(nội dung)
    Chuẩn đầu ra chuyên ngành:Kế toán (nội dung)
    Chuẩn đầu ra chuyên ngành:Thương mại Điện tử (nội dung)
    Chuẩn đầu ra chuyên ngành:Tài chính Quốc tế(nội dung)
    Chuẩn đầu ra chuyên ngành:Đầu tư Chứng khoán(nội dung)
    Chuẩn đầu ra chuyên ngành:Ngân hàng(nội dung)
    Chuẩn đầu ra chuyên ngành:Kinh doanh Quốc tế(nội dung)
    Chuẩn đầu ra chuyên ngành:Tiếng Anh thương mại(nội dung)
    Chuẩn đầu ra chuyên ngành:Tiếng Nhật thương mại(nội dung)
    Chuẩn đầu ra chuyên ngành:Tiếng Pháp thương mại(nội dung)
    Chuẩn đầu ra chuyên ngành:Tiếng Trung thương mại(nội dung)

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd