Mục đích của hiệp hội là để yêu cầu các thành viên của nó đưa ra các quy trình kiểm định củng cố chất lượng, khuyến khích sự xuất sắc của các trường, cải tiến việc dạy và học. Hiệp hội cũng khuyến khích và ủng hộ mối quan hệ hợp tác giữa các trường, các trường đại học và cao đẳng là thành viên của hiệp hội.

Tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học quốc tế INQUAAHE là một hiệp hội thế giới bao gồm hơn 200 tổ chức hoạt động về lý thuyết và thực hành về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học. Hầu hết các thành viên là các tổ chức đảm bảo chất lượng hoạt động dưới nhiều hình thức khác nhau, mặc dù vậy tổ chức INQUAAHE cũng chào đón các tổ chức khác có quan tâm đến vấn đề đảm bảo chất lượng giáo dục đại học.

ACBSP - Hội đồng kiểm định các trường và các chương trình đào tạo kinh doanh là một tổ chức kiểm định chuyên ngành hàng đầu về hỗ trợ các chương trình giáo dục kinh doanh, có sứ mệnh đánh giá chất lượng và tính chính trực của chương trình đào tạo có cấp bằng về kinh doanh.

Các bài khác...

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd