Chuẩn Quốc Tế

Tổ chức quốc gia ủng hộ việc tự điều chỉnh chất lượng giáo dục thông qua kiểm định, CHE là một hiệp hội bao gồm 3,000 trường Đại học, Cao đẳng và đã công nhận cho 60 tổ chức kiểm định cấp chương trình và cấp trường.

CHE có 6 tiêu chuẩn xem xét công nhận các tổ chức kiểm định. Các tiêu chuẩn nhấn mạnh chủ yếu vào đảm bảo chất lượng giáo dục và cải tiến chương trình đào tạo hoặc nhà trường. CHE đòi hỏi các tổ chức kiểm định phải có chất lượng giáo dục tiên tiến, khuyến khích sự thay đổi có mục đích và sự cải tiến cần thiết, quy trình đưa ra quyết định thích hợp .