Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Kinh doanh giữa Đại học Bedfordshire (Anh Quốc) và trường Đại học ngoại thương (Việt Nam) được thực hiện theo Quyết đinh số 5365/QĐ-BGDĐT ngày 20/08/2008 của Bộ GD&ĐT. Đây là chương trình được xây dựng theo tiêu chuẩn về chất lượng đào tạo của Anh Quốc, là “chương trình nhập khẩu” hoàn toàn từ Đại học Bedfordshire và giảng dạy 100% bằng tiếng Anh ở cả hai học phần.

Hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao công nghệ trong các trường được đánh giá là còn chưa hiệu quả, thiếu sự gắn kết giữa các trường - viện với cộng đồng các doanh nghiệp. Các nhà trường còn thụ động, hoạt động nghiên cứu chỉ là “sáng tạo” trong trường, chứ chưa xuất phát từ thực tế xã hội và doanh nghiệp.

Các bài khác...