Trường Đại học Ngoại thương phối hợp với Hiệp hội nghiên cứu trường Đại học Đông Nam Á (South East Asian Association for Institutional Research - SEAAIR) tổ chức tập huấn “Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong tích hợp (Integrated Internal Quality Assurance – iIQA) tại cơ sở giáo dục đại học”

Các bài khác...