Công tác kiểm định

 Thực hiện Chương trình công tác năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Dự thảo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ mới thay thế Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012.

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng. 

       Thực hiện Chương trình công tác năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Dự thảo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ mới thay thế Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012.

       Để hoàn thiện Danh mục, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Dự thảo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ để lấy ý kiến của các cơ sở đào tạo. Đề nghị các cơ sở đào tạo thực hiện một số việc sau đây:

      1. Rà soát mã số, tên ngành, chuyên ngành (tiếng Việt và tên tiếng Anh), vị trí các ngành, chuyên ngành theo các trình độ đào tạo trong Dự thảo Danh mục; đề nghị chỉnh sửa, bổ sung và nêu rõ lý do (nếu có).

       2. Đề nghị bổ sung các ngành, chuyên ngành đào tạo thí điểm đã được cơ sở giáo dục, đào tạo đánh giá kết quả đào tạo thí điểm (kèm theo bản sao Quyết định cho phép đào tạo thí điểm, văn bản đánh giá kết quả đào tạo thí điểm và đề nghị bổ sung của cơ sở đào tạo, nếu có).

       Văn bản đề nghị của Cơ sở đào tạo gửi về Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo số 35 Đại cồ Việt, Hà Nội trước ngày 25 tháng 6 năm 2015.

       Trân trọng!

Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây hoặc tại đây.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!