Công tác kiểm định

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế công khai trong năm học 2013-2014.

Kính gửi: - Các đại học, học viện.

               - Các trường đại học, cao đẳng.

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế công khai trong năm học 2013-2014. Sau đây là một số điểm cần lưu ý khi thực hiện Quy chế này:

1. Về nội dung công khai.

a, Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

    Công khai cam kết chất lượng giáo dục đối với các bậc đào tạo hệ chính quy; Cam kết các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường theo biểu mẫu 20. Ghi chi tiết mỗi ngành học theo một biểu mẫu.

    Công khai chất lượng giáo dục thực tế về tỷ lệ sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2012 có việc làm theo biểu mẫu 21. Ghi chi tiết theo từng trình độ đào tạo.

    Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục (nếu có)


b, Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

    Về cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo theo biểu mẫu 22.
    Về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn theo biểu mẫu 23.

c, Công khai tài chính:

   Công khai tài chính theo biểu mẫu 24. Công khai kết quả kiểm toán (nếu có).

   (Các mẫu biểu công khai xem phụ lục gửi kèm)

2. Về hình thức công khai:

    Các trường hợp thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử của trường và công khai tại trường. Lưu ý các trường cập nhật thông tin mới của năm học 2013-2014.

3. Về báo cáo công khai gửi cho Bộ Giáo dục và Đào tạo:

    Đề nghị các tường gửi thông tin công khai theo mẫu biểu tổng hợp gửi kèm theo công văn này(Không gửi toàn bộ nội dung thực hiện công khai của trường) về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ: Vụ kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 - Đại Cồ Việt, Hà Nội, và gửi file mềm về địa chỉ Email:Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.. Thời hạn gửi trước ngày 30/11/2013. ĐT: 04. 38694075./.

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm.

Theo Website của Bộ GD & ĐT tại http://pbc.moet.gov.vn 

Our website is protected by DMC Firewall!