Công tác kiểm định

Thực hiện Kế hoạch số 415/KH-ĐHNT ngày 21/09/2021 về việc tự đánh giá 02 chương trình đào tạo của trường Đại học Ngoại thương theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA), bao gồm: (i) CTĐT thạc sĩ Luật Kinh tế theo định hướng ứng dụng; và (ii) CTĐT trình độ đại học Kế toán - Kiểm toán theo định hường nghề nghiệp ACCA, ngày 21/12/2021 Hội đồng tự đánh giá đã họp để rà soát các công việc đã thực hiện, những công việc thực hiện trong thời gian tới và thông qua 02 báo cáo này.

Tham dự cuộc họp này có PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Nhà trường và Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá cùng các thầy cô trong Hội đồng TĐG 2 chương trình đào tạo. Thay mặt Hội đồng, PGS, TS Bùi Anh Tuấn đã biểu dương tinh thần làm việc của 02 Nhóm chuyên trách đã thực hiện các công việc liên quan đến quá trình tự đánh giá đạt chất lượng, đúng tiến độ đề ra. Hội đồng đã thông qua báo cáo tự đánh giá của 02 chương trình đào tạo và thống nhất các công việc sẽ triển khai trong thời gian tiếp theo.

Sau đây là một vài hình ảnh của cuộc họp:

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd