Hệ thống khảo sát

 Mô tả Khảo sát các Cơ sở sử dụng lao động

Đơn vị cung ứng dịch vụ Trung tâm Đảm bảo Chất lượng - Trường Đại học Ngoại thương
Nội dung đánh giá Đánh giá mức độ hài lòng của các Doanh nghiệp, các cơ sở sử dụng lao động khác đối với chất lượng sinh viên tốt nghiệp của nhà trường.
Đối tượng đánh giá Các cựu sinh viên đang làm việc tại các Doanh nghiệp, Tổ chức
Tiện ích dịch vụ
  • Bảo mật thông tin/Kết quả nhanh và chính xác
  • Đánh giá trực tuyến, tiết kiệm thời gian và chi phí địa điểm – nhân lực và văn phòng phẩm. Ứng viên có thể làm bài test tại mọi địa điểm.
Công nghệ đánh giá
  • Ra đề và chuẩn bị phiếu đánh giá
  • Tạo mã truy cập và quản lý truy cập
  • Thực hiện đánh giá
  • Tổng hợp kết quả
Ngân hàng đề Đề và phiếu đánh giá do khách hàng cung cấp/Hoặc sử dụng ngân hàng đề của FTU Surveyonline

Một số khảo sát tham khảo:

1. PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN DOANH NGHIỆP VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

2. PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN DOANH NGHIỆP VỀ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CỦA SINH VIÊN

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd