Hệ thống khảo sát

Mô tả Khảo sát Cựu sinh viên

Đơn vị cung ứng dịch vụ Trung tâm Đảm bảo Chất lượng, Trường Đại học Ngoại thương
Đối tượng sử dụng dịch vụ Các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN có nhu cầu nắm bắt thực trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp, và tính phù hợp của chương trình đào tạo so với nhu cầu thực tế.
Tiện ích của dịch vụ
  • Giúp nhà trường đánh giá đúng thực trạng sinh viên tốt nghiệp với kết quả khách quan, từ đó có những điều chỉnh hợp lý trong chương trình giảng dạy cũng như cải tiến chất lượng đào tạo của nhà trường.
  • Tiện ích cho Nhà trường với sự hỗ trợ của công nghệ điều tra trực tuyến.
  •  Tiết kiệm được thời gian và chi phí thực hiện.
Mô tả dịch vụ Dịch vụ bao gồm 01 hoặc tất cả các hoạt động sau:
  • Thiết kế phiếu điều tra (Khách hàng cung cấp hoặc FTU Surveyonline xây dựng)
  • Tiến hành điều tra
  • Xử lý dữ liệu điều tra
  • Viết báo cáo kết quả điều tra khảo sát
Đối tượng điều tra khảo sát Các cựu sinh viên tốt nghiệp do nhà trường chỉ địnhĐối tượng điều tra phải sử dụng email.
Công nghệ điều tra khảo sát
  • Máy chủ của FTU Surveyonline sẽ tự động gửi thư mời tham gia khảo sát đến đối tượng điều tra cho đến khi phiếu điều tra được hoàn thiện.
  • Công nghệ cho phép quá trình điều tra được khách quan và bảo mật thông tin, tỷ lệ tham gia cao.
Xử lý dữ liệu Excel, SPSS, hoặc phần mềm theo yêu cầu của khách hàng
Ngôn ngữ sử dụng Tiếng Việt

 

Một số khảo sát tham khảo:

1. PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

2. KHẢO SÁT Ý KIẾN CỰU SINH VIÊN

3. PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP PHỤC VỤ CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

Our website is protected by DMC Firewall!