Trong thời gian qua, qua các kênh thông tin như: hộp thư góp ý, thư điện tử, hộp thư góp ý trên trang web, đường dây nóng ... Trung tâm đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi về chất lượng đào tạo tại trường ĐHNT từ phía các bạn sinh viên.

Trường Đại học Ngoại thương phối hợp với Hiệp hội nghiên cứu trường Đại học Đông Nam Á (South East Asian Association for Institutional Research - SEAAIR) tổ chức tập huấn “Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong tích hợp (Integrated Internal Quality Assurance – iIQA) tại cơ sở giáo dục đại học”