Học liệu mở (OpenCourseWara- OCW), với truyền thông đa phương tiện, từ lâu được đánh giá là cần thiết cho giáo dục bậc phổ thông trên thế giới và ngay cả nền giáo dục Việt Nam trong quá trình hội nhập với thế giới. Học liệu mở hỗ trợ đào tạo và đào tạo lại người giáo viên phổ thông, giúp đẩy nhanh sự phát triển và tham gia nghề nghiệp của người giáo viên.

Đó là nhấn mạnh của đại biểu Hoàng Văn Cường về quy định liên quan hội đồng trường trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Lời tòa soạn: Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đang tiếp tục được lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà giáo dục, người dân.

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa các Tổ chức Năng suất Quốc gia là thành viên của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO), nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các quốc gia thành viên thông qua các hoạt động nâng cao năng suất chất lượng và bảo vệ môi trường,…

Tự chủ ĐH không còn là khái niệm xa lạ với hệ thống GDĐH Việt Nam khi từ ba năm trước, Nghị quyết 77/NQ-CP đã chính thức mở đường cho các trường thực hiện thí điểm mô hình tự chủ. Tính đến tháng 12/2017, cả nước đã có 23 trường ĐH thí điểm xây dựng mô hình tự chủ theo Nghị quyết 77/NQ-CP; trong đó, riêng TPHCM hiện có 7 trường đang thực hiện theo mô hình này.

Các bài khác...