Theo GS Đặng Ứng Vận, Trường Đại học Hòa Bình và TS Tạ Thị Thu Hiền Trường Đại học Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội thì: Tự chủ đại học (ĐH) luôn đi kèm với tăng cường năng lực giải trình và chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục ĐH (mà không phải là năng lực thực hiện tự chủ). Vậy ai sẽ là người thay mặt xã hội thực hiện việc giám sát việc “giải trình và chịu trách nhiệm” của một trường tự chủ?

Kiểm định chất lượng giáo dục đã và đang là xu thế chung nhằm khẳng định vị thế và chất lượng đào tạo của từng cơ sở giáo dục đại học. Để hội nhập với thế giới, các trường buộc phải tham gia sâu vào hệ thống kiểm định chất lượng trong và ngoài nước. 

Tự chủ đại học là điều kiện cần thiết để các cơ sở giáo dục đại học xây dựng định hướng chiến lược về công tác giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ cộng đồng theo hướng phù hợp với bối cảnh thực tế và hội nhập quốc tế.

Các bài khác...

DMC Firewall is a Joomla Security extension!