Ngày 27/11/2018, thực hiện Quyết định số 238-QĐ/ĐU ngày 5/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Ngoại thương về kết nạp đảng viên, Chi bộ Trung tâm Đảm bảo chất lượng – Phòng Thanh tra đã long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Thùy Dương – viên chức Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng.

TrainIQAVN là khóa tập huấn của Trường Đại học Ngoại thương, một phần của Chương trình ASEAN-QA SQUARED được Dự án ASEAN-QA lựa chọn để triển khai tại Việt Nam. Dự án ASEAN-QA là một phần của Chương trình DIES (Đối thoại về chiến lượng cải tiến giáo dục đại học) của CHLB Đức, nhằm mục đích củng cố cơ cấu quản lý giáo dục đại học tại các nước đang phát triển. DIES được điều phối bởi Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) và Hội nghị các hiệu trưởng Đức (HRK) và được hỗ trợ ngân sách từ Bộ Hợp tác và phát triển kinh tế Đức (BMZ).

Rudolf Steiner là người sáng lập triết học tâm linh và nhấn mạnh vào tầm quan trọng của sự sáng tạo trong giáo dục con trẻ. Năm 1919, ông bắt đầu ngôi trường đầu tiên của mình. Ngày nay, hàng trăm ngôi trường trên thế giới vẫn đang tiếp tục hoạt động dựa trên niềm cảm hứng từ quan điểm giáo dục của ông.

Các bài khác...