Công tác quản lý nhà nước đối với GDĐH đã có sự chuyển biến; công tác quản lý và tổ chức đào tạo của cơ sở GDĐH đã có những thay đổi tích cực từ nhận thức tới hành động. Tuy nhiên, việc thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về GDĐH còn bất cập và không thống nhất trong cả nước; việc thực hiện Điều lệ trường ĐH, Điều lệ trường CĐ còn chưa nghiêm túc...

Hiện nay, 100% cơ sở giáo dục đại học trên toàn quốc đã đồng thuận triển khai nội dung lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Đây là hoạt động có nhiều ý nghĩa tích cực, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên, đến nay, hoạt động này vẫn còn vấp phải không ít khó khăn.

Chuẩn ngoại ngữ đầu ra cho sinh viên (SV) không chuyên của các trường đại học là cần thiết bởi đây là cơ hội cho các em cọ sát với thực tế công việc. Tuy nhiên, việc không thống nhất chuẩn cũng như việc mỗi trường quy định một kiểu chuẩn đã khiến nhiều SV tuy được nhận bằng tốt nghiệp nhưng khi ra làm việc hoặc giao tiếp bằng tiếng Anh thì hầu như không đáp ứng thực tế. Bên cạnh đó, tỷ lệ sinh viên không với tới chuẩn, không được cấp bằng cũng khá cao!

Các bài khác...