Ngoài vai trò là ngôn ngữ quốc tế, Tiếng Anh còn là ngôn ngữ chung của cộng đồng pháp luật quốc tế. Ngôn ngữ pháp lý này được tìm thấy từ lời thoại tại tòa hay tại trọng tài, giữa luật sư với các đương sự tới ngôn ngữ viết trong các văn bản pháp lý như hợp đồng, chính sách, điều ước quốc tế, văn bản quy phạm pháp luật.

Năm nay, số giáo sư (GS) trên 60 tuổi chiếm 16,6%, tỷ lệ phó giáo sư (PGS) trên 60 tuổi là 0,7%. Trong khi 15 năm về trước, số GS trên 60 tuổi là 31%, 3 năm trước số PGS trên 60 tuổi là 6,3%. Qua đây cho thấy các tân GS, PGS ngày càng trẻ hơn.

Ngoài cơ quan quốc gia về kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) là Cục Khảo thí & KĐCLGD – Bộ GD&ĐT, tính đến tháng 10/2012, đã có 156 trường đại học (ngoài ra còn 2 ĐHQG, 3 đại học vùng) thành lập đơn vị chuyên trách về công tác ĐBCLGD và 145 trường cao đẳng, 48 trường TCCN có trung tâm (bộ phận) chuyên trách về đảm bảo chất lượng.

Cấp các văn bằng đại học và sau đại học với phiên bản tiếng Anh là một nỗ lực lớn của Bộ Giáo dục trong những năm gần đây trong việc đưa giáo dục Việt Nam tiếp cận với thế giới. Tuy nhiên, ngoài việc văn bằng Việt Nam chưa được chấp nhận rộng rãi trên thế giới thì cũng có nhiều người bị xăm xoi văn bằng bởi cách ghi tên bằng có phần “Việt hóa” tiếng Anh. Đỉnh điểm của rắc rối gần đây là sinh viên Việt Nam bị phía Hàn Quốc từ chối cấp visa làm việc bởi cách ghi tên bằng “không giống ai”.

Các bài khác...