Thực hiện theo Kế hoạch trọng tâm năm học của Nhà trường, trong năm học 2017 – 2018, Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng (Trung tâm KT&ĐBCL) đã triển khai, tổng hợp, phân tích và đã upload kết quả các khảo sát các bên có liên quan lên hệ thống khảo sát trực tuyến của Nhà trường,

TrainIQAVN là khóa tập huấn của Trường Đại học Ngoại thương, một phần của Chương trình ASEAN-QA SQUARED được Dự án ASEAN-QA lựa chọn để triển khai tại Việt Nam. Dự án ASEAN-QA là một phần của Chương trình DIES (Đối thoại về chiến lượng cải tiến giáo dục đại học) của CHLB Đức, nhằm mục đích củng cố cơ cấu quản lý giáo dục đại học tại các nước đang phát triển. DIES được điều phối bởi Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) và Hội nghị các hiệu trưởng Đức (HRK) và được hỗ trợ ngân sách từ Bộ Hợp tác và phát triển kinh tế Đức (BMZ).

Ngày 27/11/2018, thực hiện Quyết định số 238-QĐ/ĐU ngày 5/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Ngoại thương về kết nạp đảng viên, Chi bộ Trung tâm Đảm bảo chất lượng – Phòng Thanh tra đã long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Thùy Dương – viên chức Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng.

Các bài khác...

Our website is protected by DMC Firewall!