Ngày nay chúng ta đều biết không có tri thức khoa học cả tự nhiên và xã hội thì không thể thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Vai trò của các chuyên gia vì vậy cần thiết hơn bao giờ hết. Việc đào tạo chuyên gia cho các lãnh vực là việc cần kíp....

Vừa qua, Bộ GD&ĐT có công văn yêu cầu các trường ĐH, CĐ rà soát, đánh giá và bổ sung nội dung chuẩn đầu ra các ngành đào tạo... Trong quá trình này, các trường có thể mời các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động cùng tham gia xây dựng, hoàn thiện nội dung chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo cho mình. 

Sáng 22/5, Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) đã tổ chức Báo cáo Dự thảo Khung trình độ năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam tương thích khung năng lực ngoại ngữ chung của châu Âu. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan để trao đổi thống nhất về một số nội dung của Dự thảo.

Các bài khác...