Ngoài cơ quan quốc gia về kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) là Cục Khảo thí & KĐCLGD – Bộ GD&ĐT, tính đến tháng 10/2012, đã có 156 trường đại học (ngoài ra còn 2 ĐHQG, 3 đại học vùng) thành lập đơn vị chuyên trách về công tác ĐBCLGD và 145 trường cao đẳng, 48 trường TCCN có trung tâm (bộ phận) chuyên trách về đảm bảo chất lượng.

Cấp các văn bằng đại học và sau đại học với phiên bản tiếng Anh là một nỗ lực lớn của Bộ Giáo dục trong những năm gần đây trong việc đưa giáo dục Việt Nam tiếp cận với thế giới. Tuy nhiên, ngoài việc văn bằng Việt Nam chưa được chấp nhận rộng rãi trên thế giới thì cũng có nhiều người bị xăm xoi văn bằng bởi cách ghi tên bằng có phần “Việt hóa” tiếng Anh. Đỉnh điểm của rắc rối gần đây là sinh viên Việt Nam bị phía Hàn Quốc từ chối cấp visa làm việc bởi cách ghi tên bằng “không giống ai”.

Thầy giáo Doãn Mậu Hòe, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng, từng trực tiếp dạy văn hóa cho 6 vị tướng quân đội Việt Nam: Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Đại tướng Hoàng Văn Thái, Thượng tướng Song Hào, Trung tướng Lê Quang Đạo, Thượng tướng Phạm Ngọc Mậu và Trung tướng Phạm Kiệt.

Các bài khác...