Từ năm 1993 Học chế Tín chỉ (HCTC) được thực hiện đầu tiên tại ĐH Bách Khoa TP.HCM, tiếp đến là ĐH Khoa học TP.HCM, ĐH Xây Dựng Hà Nội rồi ĐH Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng… Đến nay, về cơ bản HCTC đã được triển khai ở bậc giáo dục đại học trong hầu khắp cả nước. Chúng tôi, với tư cách là những sinh viên đang theo học HCTC xin mạo muội có đôi dòng nhận xét về loại hình đào tạo mới mẻ này!

Ngày 30/10/2012, tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa) “Hội nghị bàn tròn quan chức cấp cao các nước ASEAN về giáo dục lần thứ VII (RMT VII) và diễn đàn hiệu trưởng các trường phổ thông khu vực Đông Nam Á lần thứ V (SEASPF IV)” đã chính thức khai mạc. Với chủ đề: “Giáo dục học sinh năng khiếu đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong các nước ASEAN”.

Các bài khác...