Thực hiện theo Kế hoạch trọng tâm năm học của Nhà trường, trong năm học 2017 – 2018, Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng (Trung tâm KT&ĐBCL) đã triển khai, tổng hợp, phân tích và đã upload kết quả các khảo sát các bên có liên quan lên hệ thống khảo sát trực tuyến của Nhà trường,

Căn cứ Công văn 7324/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 8/10/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi  từ  người  học  về  hoạt  động  giảng dạy của giảng viên; Nhằm thực hiện nhiệm vụ hàng năm của Nhà trường, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng triển khai lấy nhận xét của sinh viên về chất lượng giảng dạy các môn học thuộc Chương trình tiêu chuẩn và Chất lượng cao từ 07/01/2019 và kết thúc trước ngày 22/03/2019.

Ngày 27/11/2018, thực hiện Quyết định số 238-QĐ/ĐU ngày 5/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Ngoại thương về kết nạp đảng viên, Chi bộ Trung tâm Đảm bảo chất lượng – Phòng Thanh tra đã long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Thùy Dương – viên chức Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng.

Các bài khác...

Our website is protected by DMC Firewall!