Ngày 11/7/2017, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng đã ký Quyết định số 2329/QĐ-BGDĐT ban hành Bộ công cụ khảo sát và tài liệu Hướng dẫn triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.

Ngày 11/7/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Bộ công cụ khảo sát và tài liệu Hướng dẫn triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công. Tác giả Đất Việt đã gửi ý kiến của mình tới báo Giáo dục Việt Nam, cho rằng đây là một quyết định đúng đắn; tuy nhiên, vẫn còn một số điểm còn hạn chế mà tác giả đã chỉ ra trên tinh thần góp ý xây dựng.

Các bài khác...