Năm 2013 là năm dấu mốc quan trọng trong chặng đường hơn 20 năm phát triển mô hình trường ĐH, CĐ NCL, trong thời gian đó mô hình các trường NCL phát triển đã tạo nên một bức tranh mới mẻ cho hệ thống giáo dục đại học, đóng góp không nhỏ về nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Giáo dục đại học trên thế giới đã trải qua một quá trình phân hóa hàng dọc để đáp ứng các nhu cầu khác nhau về các loại kỹ năng của thị trường lao động bằng cách xây dựng những chương trình đào tạo với thời gian, cường độ và mục tiêu khác nhau để tiếp nhận những đối tượng sinh viên có những lọai năng lực rất khác nhau.

Trong cuộc giao ban báo chí tại Ban Tuyên giáo Trung ương ngày 17/9, cùng các thông tin bước đầu, khái quát về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận đã có những chia sẻ tâm huyết liên quan tới những vấn đề “nóng” của GD&ĐT như: Giảm tải chương trình, thu nhập giáo viên, mức đầu tư cho giáo dục, hình dung về Đề án đổi mới… 

Năm 2013, Bộ GD&ĐT đang rà soát các ngành đào tạo ĐH thuộc tất cả các cơ sở giáo dục ĐH trong cả nước. Dự kiến sẽ rà soát khoảng trên 2.000 ngành đào tạo trình độ ĐH. Ông Bùi Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT) trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại.

"Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, điều tâm đắc nhất là chúng ta đã thay đổi về nhận thức và tư duy; đã chuyển từ quản lý phát triển dựa vào số lượng, bước đầu chú ý và hướng phấn đấu cho chất lượng, hiệu quả".

Các bài khác...