Ngày 06/10/2017 tại phòng F203, thực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 10/8/2017 của Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương về việc tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; Nhằm tổng kết những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Trung tâm Đảm bảo chất lượng – Thanh tra đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Những tiêu chí và tỷ trọng của từng tiêu chí để xếp loại đại học ở Việt Nam cần được cân đối cho phù hợp với điều kiện trong nước. Từ Mỹ, GS.TS Trương Nguyện Thành (Phó hiệu trưởng Đại học Hoa Sen) chia sẻ quan điểm về xếp hạng đại học ở Việt Nam trong mối tương quan, so sánh với đại học nước ngoài. 

Các bài khác...

Our website is protected by DMC Firewall!