Các nhà trường đặc biệt trường đại học trong công cuộc đổi mới hiện nay nên quan tâm đến việc dạy tư duy cho học sinh, sinh viên. Việc dạy này có thể lồng ghép tích hợp với chương trình hiện hành mà trường đang có, cũng có thể xây dựng giáo trình tự chọn qua các khóa học về “Bản đồ tư duy”, “Sáng tạo học”.....

Năm 2013 là năm dấu mốc quan trọng trong chặng đường hơn 20 năm phát triển mô hình trường ĐH, CĐ NCL, trong thời gian đó mô hình các trường NCL phát triển đã tạo nên một bức tranh mới mẻ cho hệ thống giáo dục đại học, đóng góp không nhỏ về nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các bài khác...