Ngày nay chúng ta đều biết không có tri thức khoa học cả tự nhiên và xã hội thì không thể thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Vai trò của các chuyên gia vì vậy cần thiết hơn bao giờ hết. Việc đào tạo chuyên gia cho các lãnh vực là việc cần kíp....

Vừa qua, Bộ GD&ĐT có công văn yêu cầu các trường ĐH, CĐ rà soát, đánh giá và bổ sung nội dung chuẩn đầu ra các ngành đào tạo... Trong quá trình này, các trường có thể mời các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động cùng tham gia xây dựng, hoàn thiện nội dung chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo cho mình. 

LTS: Dù tuổi đã cao, nhưng vẫn đầy nhiệt huyết với công tác xã hội, với sự nghiệp giáo dục nên nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thị Bình vừa gửi tới báo Giáo dục&Thời đại một bài viết. Dù trong bài còn nhiều chi tiết cần được trao đổi lại, nhưng thể hiện sự trân trọng của Báo, chúng tôi đăng tải nguyên văn bài viết của Bà Nguyễn Thị Bình và chỉ xin trao đổi hai thông tin quan trọng trong bài ở phần Ý kiến của báo GD&TĐ.

Các bài khác...