Việc “cầm nhầm” trước mắt, không ít SV vui vì đạt điểm cao, nhưng lâu dài sẽ phải trả giá bởi sự hời hợt, bởi kiến thức lỗ mỗ thiếu trước hụt sau. Để bảo vệ mặt danh dự cũng như giá trị thực học, nhiều SV, trí thức trẻ đã thành lập các diễn đàn, CLB kêu gọi tinh thần: Học thật - lĩnh hội tri thức thật. Tuy nhiên, chỉ ý thức và lòng tự trọng thôi vẫn chưa đủ để nạn đạo văn dứt bệnh.

Phương án thi “3 chung” (chung đợt và ngày thi, chung đề thi, sử dụng chung kết quả thi) được áp dụng đầu tiên từ kỳ thi đại học năm 2002. Sau 11 năm tổ chức thực hiện, Bộ GD&ĐT đã khai thác những ưu điểm của nó và đã tìm nhiều cách để khắc phục các nhược điểm và ngày càng tối ưu hơn, giúp thí sinh thuận lợi và dễ dàng tiếp cận với các trường đại học cao đẳng, cũng như tạo điều kiện để các trường tuyển sinh hiệu quả hơn.  

“Tôi chỉ ủng hộ phương án cho các trường văn hóa nghệ thuật có thi năng khiếu được thí điểm tuyển sinh riêng mà thôi, chứ không thể làm thí điểm đối với tất cả các trường ngoài công lập (NCL) được” - NGƯT Lê Công Cơ - Chủ tịch HĐQT, Q.Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân khẳng định.

Công tác tổ chức chỉ đạo, biên soạn giáo trình là yêu cầu bắt buộc và là cam kết của các trường về năng lực và chất lượng đào tạo để xã hội giám sát. Hiện các trường cũng đang nỗ lực để đến năm 2015 mỗi chương trình đào tạo đều có đủ giáo trình phục vụ đào tạo. Tuy nhiên, với không ít trường, biên soạn và xuất bản giáo trình là một nhiệm vụ khó khăn trong giai đoạn hiện nay, nhất là đối với các trường “trẻ”.

Các bài khác...