TIN TỨC & SỰ KIỆN

Công tác thanh tra năm học 2013 - 2014 đối với các cơ sở giáo dục ĐH và TCCN sẽ tập trung vào 2 nội dung: Công tác quản lý và tuyển sinh, đào tạo.

Với công tác quản lý sẽ thanh tra thực hiện nhiệm vụ đổi mới công tác quản lý giáo dục và thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trong đó thanh tra, kiểm tra việc ban hành chương trình hành động đổi mới quản lý nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo của nhà trường; thanh tra, kiểm tra công tác quản lý chất lượng; kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy; xây dựng, tổ chức triển khai, hoàn thiện các điều kiện tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ....

Với công tác tuyển sinh, đào tạo, tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, đặc biệt là trong các kỳ thi.

Cụ thể, thanh tra công tác tuyển sinh, đào tạo ĐH, CĐ và TCCN các hệ chính quy, vừa làm vừa học, liên thông, từ xa, văn bằng 2; thanh tra công tác đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ;

Thanh tra hoạt động liên kết đào tạo trong nước và liên kết đào tạo với nước ngoài, tăng cường công tác thanh tra hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo liên thông, đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học; việc bảo đảm cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo; chương trình, giáo trình và tài liệu tham khảo của từng ngành, chuyên ngành đào tạo; tổ chức đánh giá kết quả học tập và rèn luyện, thi, kiểm tra học phần, thi tốt nghiệp; đào tạo theo nhu cầu xã hội, theo địa chỉ sử dụng; công tác quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ theo quy định...

Theo Lập Phương - Báo Giáo dục & Thời đại

Our website is protected by DMC Firewall!