TIN TỨC & SỰ KIỆN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 1911/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh. Luật này đã được Quốc hội thông qua vào tháng 6-2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2014.  

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng 8 văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh. Trong đó có Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh Trung ương, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh quân khu; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh các cấp. Hai văn bản trên sẽ được trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11-2013 và dự kiến ban hành trong tháng 12-2013.

Bộ Quốc phòng cũng được Thủ tướng giao chủ trì xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, quy định điều kiện thành lập trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trên phạm vi cả nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng 6 văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, trong đó có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề; Đề án đào tạo giảng viên giáo dục quốc phòng an ninh cho các trường cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2014 – 2020.  

Thủ tướng Chính phủ cũng phân công cụ thể các bộ chủ trì biên soạn và phát hành sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu giáo dục quốc phòng và an ninh; xây dựng các Đề án thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh...

Nguồn: qdnd.vn
 

Our website is protected by DMC Firewall!