TIN TỨC & SỰ KIỆN

Đảm bảo chất lượng là hoạt động thường xuyên, liên tục và đóng vai trò quan trọng trong các trường CĐ, TCCN. Các trường CĐ, TCCN đều phải ban hành các cam kết về chất lượng đối với sản phẩm đào tạo của nhà trường.

Đảm bảo chất lượng là hoạt động thường xuyên, liên tục và đóng vai trò quan trọng trong các trường CĐ, TCCN. Các trường CĐ, TCCN đều phải ban hành các cam kết về chất lượng đối với sản phẩm đào tạo của nhà trường. Chính vì vậy, cán bộ chuyên trách công tác đảm bảo chất lượng cần phải được bồi dưỡng thường xuyên nhằm đảm bảo cho công tác này được thực hiện có hiệu quả. Điều này cũng đã được nhấn mạnh trong Chương trình hành động của ngành Giáo dục để thực hiện “Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020” ban hành kèm theo Quyết định 1215/QĐ-BGDĐT ngày 4/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo đó giai đoạn 2013-2015 sẽ “đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác đảm bảo chất lượng”.
Với thực tiễn nhiều năm triển khai hoạt động đảm bảo chất lượng và mong muốn tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động này, trong tháng 10, 11/2013, Trung tâm Đảm bảo Chất lượng, trường Đại học Ngoại thương tổ chức các khóa bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác đảm bảo chất lượng, cụ thể:

1. “Hướng dẫn thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại các trường ĐH, CĐ, TCCN” – Khóa 6

Khóa bồi dưỡng này nhằm hướng dẫn cho cán bộ đảm bảo chất lượng:
- Lập kế hoạch và tổ chức công việc đảm bảo chất lượng hàng năm;
- Xây dựng Sổ tay công tác đảm bảo chất lượng;
- Triển khai một số hoạt động đảm bảo chất lượng thường xuyên;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đảm bảo chất lượng


2. “Hướng dẫn xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong” – Khóa 7 Khóa bồi dưỡng này nhằm hướng dẫn cho cán bộ đảm bảo chất lượng:
- Xác định các thành tố của Hệ thống Đảm bảo chất lượng bên trong;
- Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong;
- Thiết kế mô hình tổ chức triển khai hệ thống;
- Tiêu chuẩn đánh giá hệ thống chất lượng bên trong của AUN.

Thời gian, địa điểm tổ chức, phí tham dự:

“Hướng dẫn thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại các trường ĐH, CĐ, TCCN” – Khóa 6 “Hướng dẫn xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong” – Khóa 7
1. Thời gian
- Khai giảng : 8h30 Thứ Ba, ngày 12/11/2013
- Thời gian học : 2 ngày, 4 buổi
(Từ 12/11-13/11/2013) - Khai giảng : 8h30 Thứ Năm, ngày 14/11/2013
- Thời gian học : 1,5 ngày, 3 buổi
(Từ 14/11-15/11/2013)
2. Địa điểm: Trường Đại học ngoại thương, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
3. Phí tham dự: Liên hệ trung tâm Đảm bảo chất lượng đề biết chi tiết.
4. Đăng ký tham dự: Hạn chót đăng ký tham dự là ngày 6/11/2013.
Quý đơn vị có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký theo một trong các cách sau:
- Fax Phiếu đăng ký tham dự đến Ban tổ chức theo số fax ghi trên phiếu kèm theo Thư mời này;
- Scan Phiếu đăng ký tham dự và gửi tới địa chỉ email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.">Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó..

Liên hệ đăng ký tham dự:


TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Trường Đại học Ngoại Thương

91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-4) 32595158 (ext: 275, 276) Fax: (84-4) 32595191
Website : www.cqaftu.edu.vn | Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
Phụ trách lớp: 0904 080 686 (C. Nhung) hoặc 0916 020 844 (C.Dương)

Our website is protected by DMC Firewall!