TIN TỨC & SỰ KIỆN

Bộ GD & ĐT đã có công văn số 3506/BGDĐT-CNTT hướng dẫn kiểm tra các loại máy ghi âm và ghi hình mang vào phòng thi, yêu cầu các Giám đốc Sở GD&ĐT phổ biến hướng dẫn này tới các Hội đồng coi thi, giám thị và thí sinh biết để thực hiện.

Tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21/2/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 6/3/2012, Bộ GD&ĐT qui định thí sinh được mang vào phòng thi "các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh và hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác".

Nay Bộ GD&ĐT hướng dẫn cụ thể như sau:

- Các loại thiết bị nêu trên phải: Không có loa và tai nghe; Không có màn hình hiển thị hình ảnh; Không có bộ phận chức năng truyền thông tin (bluetooth, wifi,...).

- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có điều gì chưa rõ, giám thị báo cáo lãnh đạo Hội đồng coi thi để xem xét, xác minh. Các Hội đồng coi thi không yêu cầu thí sinh phải đăng kí khi mang các thiết bị nói trên vào phòng thi.

Công văn được Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin Quách Tuấn Ngọc ký ngày 24/5/2013.

Theo Báo Giáo dục & Thời đại

Our website is protected by DMC Firewall!