TIN TỨC & SỰ KIỆN

Ngày 17/09/2012, theo thông báo của Ban thư ký APQN, trường Đại học Ngoại thương đã được APQN chấp nhận là thành viên của Mạng lưới chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương (Asia-Pacific Quality Network – APQN).

Được chính thức thành lập vào năm 2004 tại Australia, APQN - Mạng lưới chất lượng Châu Á Thái Bình Dương (Asia-Pacific Quality Network) là một tổ chức phi chính phủ mang tính tự nguyện được hình thành và phát triển với mục tiêu phục vụ cho nhu cầu của các cơ quan đảm bảo chất lượng của các trường đại học trong khu vực, với sứ mệnh: “Tăng cường chất lượng giáo dục đại học ở Châu Á Thái Bình Dương thông qua việc đẩy mạnh hoạt động của các cơ quan đảm bảo chất lượng và mở rộng hợp tác lẫn nhau”.


Việc tham gia vào tổ chức APQN vừa góp phần nâng cao vị thế của trường Đại học Ngoại thương trên trường quốc tế, phù hợp với chiến lược phát triển của nhà trường và định hướng của Bộ GD&ĐT “Khuyến khích các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và các cơ sở giáo dục ở trong nước tham gia các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của quốc tế và của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương” trong Đề án Xây dựng và Phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp (GDĐH – TCCN) giai đoạn 2011-2020. Trở thành thành viên của APQN chứng tỏ quyết tâm mạnh mẽ của lãnh đạo nhà trường trong việc học hỏi kinh nghiệm và nâng cao năng lực trong công tác Đảm bảo Chất lượng tại trường Đại học Ngoại thương.


Để biết thêm chi tiết về APQN, xin vui lòng truy cập www.apqn.org

Our website is protected by DMC Firewall!