TIN TỨC & SỰ KIỆN

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc triển khai công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục trường ĐH, CĐ, TCCN năm 2013.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường thực hiện là thành lập, kiện toàn đơn vị chuyên trách đảm bảo chất lượng giáo dục. Xây dựng và thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2013, từng bước hình thành văn hóa chất lượng bên trong nhà trường.

Việc triển khai công tác tự đánh giá, cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo, chuẩn bị đăng ký đánh giá ngoài theo quy định tại Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT, Bộ yêu cầu các trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá rà soát, cập nhật số liệu và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá; lưu ý một số tiêu chí đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT. Khuyến khích các trường, cơ quan chủ quản của các trường, các hiệp hội, các sở GD&ĐT có trường TCCN đóng trên địa bàn tổ chức các hoạt động đánh giá đồng nghiệp để giúp từng trường nâng cao chất lượng tự đánh giá để hoàn thiện báo cáo tự đánh giá. Coi hoạt động này như bước tập dượt trước khi chính thức liên hệ với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục để đánh giá ngoài. Đăng ký đánh giá ngoài với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

Đối với các trường chưa hoàn thành báo cáo tự đánh giá, Bộ yêu cầu tiến hành tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục tương ứng với từng khối trường, hoàn thành trước 31/12/2013. Sau đó tiếp tục thực hiện cải tiến chất lượng theo kế hoạch đề ra trong báo cáo tự đánh giá. Cùng với đó, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác đảm bảo chất lượng giáo dục. Cử cán bộ, giáo viên, giảng viên có đủ điều kiện và năng lực tham gia các khóa tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá, các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiểm định viên.

Theo Lập Phương - Báo Giáo dục & Thời đại

Our website is protected by DMC Firewall!