TIN TỨC & SỰ KIỆN

Nhằm đảm bảo công tác lưu trữ minh chứng phục vụ công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng theo quy định, Nhà trường đã giao Trung tâm Đảm bảo chất lượng dự thảo quy định về thời hạn lưu trữ và bảo quản hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác đảm bảo chất lượng tại Trường Đại học Ngoại thương. Hướng dẫn góp ý được thể hiện chi tiết tại công văn số 169/ĐHNT-ĐBCL ngày 06/11/2017.

Kính gửi:

                     - Các đơn vị trong toàn trường;

                     - Ban pháp chế, Phòng Tổ chức – Hành Chính.

   

Nhằm đảm bảo công tác lưu trữ minh chứng phục vụ công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng theo quy định, Nhà trường đã giao Trung tâm Đảm bảo chất lượng dự thảo quy định về thời hạn lưu trữ và bảo quản hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác đảm bảo chất lượng tại Trường Đại học Ngoại thương (xem chi tiết tại đây)

Dự thảo quy định được soạn thảo căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 3/6/2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức và Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ GD&ĐT quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục.

Để đảm bảo chất lượng dự thảo văn bản trước khi trình Hiệu trưởng ký quyết định ban hành, Nhà trường yêu cầu các đơn vị tổ chức họp đơn vị để phổ biến, trao đổi, lấy ý kiến góp ý của toàn thể viên chức đơn vị về dự thảo quy định nói trên.

Văn bản góp ý kèm Biên bản họp đơn vị xin gửi về Trung tâm Đảm bảo chất lượng chậm nhất là ngày 30/11/2017 (Thứ năm) để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo, trình Hiệu trưởng ký ban hành. Quá thời hạn nêu trên, nếu Trung tâm không nhận được văn bản góp ý của đơn vị thì xem như đơn vị đồng ý với toàn văn nội dung dự thảo quy định.

Trân trọng cảm ơn.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS, TS Lê Thị Thu Thủy

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd