TIN TỨC & SỰ KIỆN

Thực hiện theo Kế hoạch trọng tâm năm học của Nhà trường, trong năm học 2017 – 2018, Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng (Trung tâm KT&ĐBCL) đã triển khai, tổng hợp, phân tích và đã upload kết quả các khảo sát các bên có liên quan lên hệ thống khảo sát trực tuyến của Nhà trường,

bao gồm:

 (1) Khảo sát chất lượng giảng dạy của giảng viên;

 (2) Khảo sát chất lượng đào tạo của sinh viên sắp tốt nghiệp;

 (3) Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp

 Để kết quả khảo sát đem lại hiệu quả cho hoạt động cung cấp dịch vụ đào tạo và nâng cao chất lượng giảng dạy tại trường, Trung tâm KT&ĐBCL kính đề nghị:

1.   Các cơ sở và đơn vị quản lý chương trình đào tạo thông báo các viên chức giảng viên trong đơn vị truy cập hệ thống để xem kết quả khảo sát chất lượng giảng dạy của giảng viên năm học 2017 – 2018 theo hướng dẫn;

2.   Giám đốc các Cơ sở và trưởng các đơn vị công khai kết quả của các khảo sát khác cho viên chức của đơn vị mình;

3.   Các cơ sở và các đơn vị trong toàn trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập kế hoạch cải tiến hoạt động có liên quan (theo mẫu kế hoạch cải tiến kèm theo thông báo này) và gửi lại cho Trung tâm KT&ĐBCL trước ngày 05/04/2019 (bản cứng và bản mềm). Bản mềm của kế hoạch gửi về Trung tâm theo email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.;

4.   Trung tâm KT&ĐBCL chủ trì, phối hợp với các cơ sở và các đơn vị giám sát, tổng kết, đánh giá việc triển khai kế hoạch cải tiến hoạt động của đơn vị.

Mọi chi tiết và vấn đề phát sinh, Quý đơn vị có thể liên hệ với ThS Nguyễn Thị Thùy Dương (ĐT: 02432595158, số máy lẻ: 276) để xử lý.

Our website is protected by DMC Firewall!