Hoạt động

Các thầy/cô vui lòng trả lời các câu hỏi sau đây trước ngày 21/12/2018. Trân trọng cảm ơn.

1. Chức vụ của anh/chị tại cơ sở giáo dục đang công tác:*
2. Anh chị là cựu học viên DAAD hoặc đã từng được tài trợ nghiên cứu hoặc học tập tại CHLB Đức?*

3. Anh/chị đánh giá như thế nào về việc tổ chức và truyền đạt kiến thức của khóa tập huấn nói chung? Hãy đánh giá theo thang điểm từ 1 (Rất đồng ý) đến 6 (Rất không đồng ý)

- Hoạt động đối ngoại được tổ chức tốt:
- Có đủ thời gian để trao đổi, kết nối giữa các đơn vị chuyên trách công tác đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục
- Khóa tập huấn được bố trí cân bằng giữa kiến thức và thực hành thảo luận
- Khóa tập huấn kết hợp nhiều phương pháp truyền đạt kiến thức khác nhau giúp kết nối học viên
- Các chuyên gia trình bày bài giảng mạch lạc, rõ ràng
Ý kiến khác:
4. Anh/chị có hài lòng với khóa tập huấn và phương pháp truyền đạt nói chung không? Hãy đánh giá theo thang điểm từ 1 (Rất hài lòng) đến 6 (Rất không hài lòng)

5. Chương trình tập huấn đã giúp anh chị đạt những mục tiêu sau ở mức độ nào? Hãy đánh giá theo thang điểm từ 1 (Rất hài lòng) đến 6 (Rất không hài lòng)

- Tôi đã được cập nhật các thông tin về những cải cách đang được thực hiện trong lĩnh vực quản trị đại học/các chính sách giáo dục đại học*
- Các kiến thức đó liên quan đến công việc của tôi*
Ý kiến khác:

6. Với những kiến thức mới tiếp thu, anh/chị đã làm những gì? Hãy đánh giá theo thang điểm từ 1 (Rất đồng ý) đến 6 (Rất không đồng ý)

- Tôi đã thực hiện một số thay đổi trong tổ chức tại cơ sở giáo dục của mình*
- Tôi đã thực hiện một số thay đổi trong hệ thống đại học ở nước mình*
Ý kiến khác:

7. Anh/chị đã xây dựng được các mối quan hệ nào thông qua chương trình tập huấn?

- Tôi đã xây dựng mối quan hệ với các cơ sở giáo dục đại học và các bên liên quan khác.*
Ý kiến khác:

8. Anh/chị dự định sẽ làm gì với những mối quan hệ mới xây dựng? Hãy đánh giá theo thang điểm từ 1 (Rất đồng ý) đến 6 (Rất không đồng ý)

- Tôi sẽ tăng cường trao đổi thông tin*
- Tôi sẽ xúc tiến hợp tác*
Ý kiến khác:

9. Anh/chị đã hỗ trợ những học viên tại cơ sở giáo dục của anh/chị như thế nào khi họ thực hiện những dự án đổi mới cá nhân của mình? Hãy đánh giá theo thang điểm từ 1 (Rất đồng ý) đến 6 (Rất không đồng ý)

- Tôi đã cho họ đủ thời gian để thực hiện dự án đổi mới cá nhân*
- Tôi đã cho họ đủ nguồn lực để thực hiện dự án đổi mới cá nhân*
Ý kiến khác:

10. Dự án đổi mới cá nhân đó có liên quan như thế nào đến cơ sở giáo dục của anh/chị? Hãy đánh giá theo thang điểm từ 1 (Rất đồng ý) đến 6 (Rất không đồng ý)

- Nó đã giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về những khó khăn hiện có*
- Nó giúp bổ sung thêm những quá trình đổi mới tại trường của chúng tôi*
- Nó đã cải thiện quy trình làm việc tại trường của chúng tôi*
Ý kiến khác:

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd