Cam kết chất lượng đào tạo

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học ...

Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế đối ngoại

STT

NỘI DUNG

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

chính quy

Trung cấp

chính quy

Chính quy

Liên thông

Văn bằng 2 chính quy

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

 

 

 

 

 

 

 

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

 

 

 

 

 

 

 

III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

 

 

 

 

 

 

 

IV

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

V

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

 

 

 

 

 

 

 

VI

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd