Hệ thống văn bản

Tổng hợp các văn bản quy định của pháp luật về công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Ngày ban hành Số văn bản Cơ quan ban hành Nội dung văn bản
10-06-2021 774/QLCL-KĐCLGD Cục quản lý chất lượng V/v điều chỉnh một số phụ lục Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD
31/12/2020

2085/QLCL-KĐCLGD

Phụ lục đính kèm với CV 2085/QLCL-KĐCLGD

Cục quản lý chất lượng V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT
31-12-2019

1669/QLCL-KĐCLGD

Văn bản đính kèm

 Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT   V/v thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng
31-12-2019

1668/QLCL-KĐCLGD

Văn bản đính kèm

Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT   V/v thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng
25-02-2019

01/2019/TT-BGDĐT

Bộ GD&ĐT Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
18-01-2019

219/QĐ-ĐHNT

ĐHNT Quyết định Về việc ban hành Quy định đảm bảo chất lượng bên trong Trường Đại học Ngoại thương
09-01-2019

78/QĐ-ĐHNT

ĐHNT Quyết định Về việc ban hành Quy định về hợp tác triển khai chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài
06-06-2018

86/2018/NĐ-CP

Chính phủ Nghị định Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
20-04-2018

769/QLCL-KĐCLGD

Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT V/v sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
20-04-2018

766/QLCL-KĐCLGD

Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT V/v hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học
28-02-2018

06/2018/TT-BGDĐT

Bộ GD&ĐT Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh Trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; Trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
28-12-2017

36/2017/TT/BGDĐT

Bộ GD&ĐT Thông tư Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
10/10/2017

24/2017/TT/BGDĐT

Bộ GD&ĐT Thông tư Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học
06-09-2017

22/2017/TT-BGDĐT

Thông tư/Phụ lục

Bộ GD&ĐT Thông tư ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học
11-07-2017 2329/QĐ-BGDĐT Bộ GD&ĐT Quyết định Ban hành Bộ công cụ khảo sát và tài liệu Hướng dẫn triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.
19-05-2017 12/2017/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
28-04-2017 10/2017/TT/BGDĐT Bộ GD&ĐT Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học
15-03-2017

07/2017/TT-BGDĐT

Thông tư/Quy định/Phụ lục

Bộ GD&ĐT Thông tư Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học
23-02-2017 118/KH-BGDĐT Bộ GD&ĐT Kế hoạch Triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung câm sư phạm năm 2017
18-10-2016 1982/QĐ-TTg Thủ tướng CP Quyết định Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam
08-09-2016 73/2015/ NĐ-CP Chính phủ Quy định về phân tầng và xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học
28-06-2016 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH Cục KTKĐCLGD Công văn hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo
28-06-2016 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH Cục KTKĐCLGD Công văn hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo
14-03-2016 04/2016/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
16-04-2015 07/2015/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT Thông tư Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ
18-07-2014 23/2014/TT-BGDĐT   Bộ GD&ĐT Thông tư ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
21-05-2014 19/VBHN-BGDĐT Bộ GD&ĐT Văn bản hợp nhất Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học)
05-05-2014 2241/BGDĐT-KTKĐCLGD Bộ GD&ĐT Hướng dẫn xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH, CĐ năm 2014 (số đến 433)
04-03-2014 06/VBHN-BGDĐT Bộ GD&ĐT Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học (hợp nhất Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)
29-11-2013 38/2013/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT Thông tư về ban hành quy định về chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
08-10-2013 7324/BGDĐT-NGCBQLGD Cục NGCBQLGD Công văn về hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (số đến 994)
27-05-2013 3516/BGDĐT-VP Văn phòng Bộ GD&ĐT Công văn về Đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2012-2013
23-05-2013 527/KTKĐCLGD-KĐĐH Cục KTKĐCLGD Công văn về việc hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học.
14-05-2013 18/2013/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT Thông tư về việc ban hành Chương trình đào tạo kiểm định viên chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
09-05-2013 462/KTKĐCLGD-KĐĐH Cục KTKĐCLGD Công văn về việc hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
12-04-2013 2435/BGDĐT-GDĐH Bộ GD&ĐT Công văn về rà soát chuẩn đầu ra và biên soạn giáo trình.
05-03-2013 1398/BGDĐT-KTKĐCLGD Cục KTKĐCLGD Công văn về việc triển khai công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục trường ĐH, CĐ, TCCN năm 2013.
28-12-2012 62/2012/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT Thông tư về ban hành quy định về Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. 
28-12-2012 61/2012/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT Thông tư về ban hành Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.
28-12-2012 60/2012/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT Thông tư về ban hành Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục.
30-10-2012 37/2012/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT Thông tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học.
26-09-2012 73/2012/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
19-04-2012 2361/BGDĐT-VP Văn phòng Bộ GD&ĐT Công văn về Quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2011-2012.
30-03-2011 1743/BGDĐT-VP Văn phòng Bộ GD&ĐT Công văn về Quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2010-2011.
20-09-2010 4138/QĐ-BGDĐT Bộ GD&ĐT Quyết định về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đối với GDĐH và TCCN giai đoạn 2011-2020
20-05-2010 2754/BGDĐT- NGCBQLGD Cục NGCBQLGD Công văn về việc hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
22-04-2010 2196/BGDĐT-GDĐH Bộ GD&ĐT Công văn hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo
30-03-2010 1604 /BGDĐT-VP Bộ GD&ĐT Công văn về việc Quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm về các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
07-05-2009

09/2009/TT-BGDĐT

Thông tư / Quy chế

Bộ GD&ĐT Thông tư Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
05-08-2008 46/2008/CT-BGDĐT Bộ GD&ĐT Chỉ thị về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục
28-07-2008 42/2008/QĐ-BGDĐT Bộ GD&ĐT

Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học

09-06-2008 564/KTKĐCLGD Cục KTKĐCLGD Công văn về Ban hành hướng dẫn tự đánh giá trường ĐH, CĐ, TCCN.
06-06-2008 560/KTKĐCLGD Cục KTKĐCLGD Công văn về việc ban hành hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học.
20-12-2007 76/2007/QĐ-BGDĐT Bộ GD&ĐT Quyết định về việc ban hành Quy định về quy trình và chu trình kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
01-11-2007 65/2007/QĐ-BGDĐT Bộ GD&ĐT Quyết định về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học. (10 tiêu chuẩn 61 tiêu chí).
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd