Ngày 09/3/2023, Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức buổi trao đổi, phổ biến Quy chế kiểm tra, đánh giá học phần tại Trường ĐHNT ban hành theo QĐ số 1641/QĐ-ĐHNT ngày 17/6/2022 và được áp dụng từ học kỳ II năm học 2022-2023. Buổi trao đổi có sự tham gia đại của diện lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo Cơ sở II tại TP HCM, Cơ sở Quảng Ninh , lãnh đạo các Viện/Khoa chuyên môn, các đơn vị quản lý đào tạo cùng toàn thể giảng viên tại Trụ sở Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!