Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 28/02/2023, Trường ĐH Ngoại thương đã phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD, ĐHQGHN) tổ chức Lễ bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 04 (CTĐT) chính quy trình độ đại học thuộc 2 ngành: ngành Kinh tế (CTĐT Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế); ngành Tài chính Ngân hàng (CTĐT Ngân hàng, Tài chính quốc tế) năm 2023.

Ngày 15/02/2023, Đoàn Đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trụ sở chính Hà Nội để chuẩn bị cho Đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 04 Chương trình đào tạo chính quy hệ tiêu chuẩn bậc đại học, gồm: Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế, Tài chính quốc tế và Ngân hàng.

Ngày 24/02/2023, Trường ĐH Ngoại thương đã phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD, ĐHQGHN) tổ chức Lễ khai mạc Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 4 Chương trình đào tạo (CTĐT) chính quy trình độ đại học thuộc 2 ngành: ngành Kinh tế (CTĐT Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế); ngành Tài chính Ngân hàng (CTĐT Ngân hàng, Tài chính quốc tế) năm 2023.

Thực hiện theo kế hoạch 253 v.v kiểm định 04 CTĐT trình độ đại học chính quy theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong thời gian từ 5-7/12, Ban thư ký, Hội đồng tự đánh giá và các nhóm chuyên trách của 04 CTĐT trình độ đại học chính quy đang được kiểm định theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với các đơn vị trong toàn trường, bao gồm phòng Quản lý đào tạo, phòng Công tác chính trị & sinh viên, Trung tâm hỗ trợ sinh viên,  phòng Quản lý khoa học, phòng Hợp tác quốc tế, phòng Truyền thông & Quan hệ đối ngoại,  phòng Quản trị thiết bị, Trung tâm Công nghệ thông tin, Thư viện, và phòng Tổ chức nhân sự, phòng Hành chính tổng hợp đã tiến hành các cuộc họp để rà soát Báo cáo TĐG đánh giá 04 CTĐT trình độ đại học chính quy năm 2022 Tại các cuộc họp, các đơn vị đã trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và đào tạo (Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016)

Sau đây là 1 số hình ảnh của cuộc họp:

Các bài khác...

DMC Firewall is a Joomla Security extension!