Thực hiện kế hoạch số 50/KH-ĐHNT của Hiệu trưởng, vào ngày 07/03/2022, Đoàn đánh giá ngoài đợt 267 của AUN đã tổ chức cuộc họp với Nhà trường để kiểm tra trực tuyến cơ sở vật chất của Nhà trường chuẩn bị cho đánh giá ngoài 02 CTĐT của Nhà trường theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của AUN tháng 4/2022.

Thực hiện Kế hoạch số 415/KH-ĐHNT ngày 21/09/2021 về việc tự đánh giá 02 chương trình đào tạo của trường Đại học Ngoại thương theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA), bao gồm: (i) CTĐT thạc sĩ Luật Kinh tế theo định hướng ứng dụng; và (ii) CTĐT trình độ đại học Kế toán - Kiểm toán theo định hường nghề nghiệp ACCA, ngày 21/12/2021 Hội đồng tự đánh giá đã họp để rà soát các công việc đã thực hiện, những công việc thực hiện trong thời gian tới và thông qua 02 báo cáo này.

Sau 4 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, ngày 16/07/2021, Trường ĐHNT đã phối hợp với Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN) tổ chức lễ bế mạc đợt kiểm định 3 chương trình đào tạo của Nhà trường gồm: Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại, Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh quốc tế, Chương trình Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng theo tiêu chuẩn AUN - QA dưới hình thức trực tuyến.

Hôm nay, ngày 14 tháng 2 năm 2022, Ban thư ký AUN-QA đã tổ chức cuộc họp với Nhà trường về triển khai công việc kiểm định trực tuyến 2 CTĐT theo tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) lần thứ 267 đợt tháng 4/2022 để rà soát các công việc đã thực hiện, những công việc thực hiện trong thời gian tới.

Thực hiện Kế hoạch số 369/KH-ĐHNT ngày 13/08/2021 về việc tự đánh giá cơ sở giáo dục, ngày 20/08/2021, trường ĐH Ngoại thương đã tổ chức tập huấn về bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tập thể lãnh đạo và các thành viên Tổ Đảm bảo chất lượng của các đơn vị trong toàn trường dưới hinh thức trực tuyến.

Ngày 12/07/2021, Trường ĐHNT đã phối hợp với Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN) tổ chức khai mạc đợt kiểm định 3 chương trình đào tạo của Nhà trường gồm: Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại, Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh quốc tế, Chương trình Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng theo tiêu chuẩn AUN - QA dưới hình thức trực tuyến.

Các bài khác...

DMC Firewall is a Joomla Security extension!