Ngày 04/04/2022, Trường ĐH Ngoại thương đã phối hợp với Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN) tổ chức khai mạc đợt kiểm định 2 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học, sau đại học của Nhà trường gồm: Chương trình Kế toán - Kiểm toán định hướng nghề nghiệp quốc tế ACCA và Chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế theo định hướng ứng dụng theo tiêu chuẩn AUN - QA dưới hình thức trực tuyến.

Hôm nay, ngày 14 tháng 2 năm 2022, Ban thư ký AUN-QA đã tổ chức cuộc họp với Nhà trường về triển khai công việc kiểm định trực tuyến 2 CTĐT theo tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) lần thứ 267 đợt tháng 4/2022 để rà soát các công việc đã thực hiện, những công việc thực hiện trong thời gian tới.

Trong hai ngày 23-24/03/2022, Đoàn Đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD, ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trụ sở chính và các cơ sở đào tạo của trường ĐH Ngoại thương để chuẩn bị cho kiểm định chất lượng chất lượng giáo dục chu kỳ 2 của trường theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện kế hoạch số 50/KH-ĐHNT của Hiệu trưởng, vào ngày 07/03/2022, Đoàn đánh giá ngoài đợt 267 của AUN đã tổ chức cuộc họp với Nhà trường để kiểm tra trực tuyến cơ sở vật chất của Nhà trường chuẩn bị cho đánh giá ngoài 02 CTĐT của Nhà trường theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của AUN tháng 4/2022.

Thực hiện Kế hoạch số 415/KH-ĐHNT ngày 21/09/2021 về việc tự đánh giá 02 chương trình đào tạo của trường Đại học Ngoại thương theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA), bao gồm: (i) CTĐT thạc sĩ Luật Kinh tế theo định hướng ứng dụng; và (ii) CTĐT trình độ đại học Kế toán - Kiểm toán theo định hường nghề nghiệp ACCA, ngày 21/12/2021 Hội đồng tự đánh giá đã họp để rà soát các công việc đã thực hiện, những công việc thực hiện trong thời gian tới và thông qua 02 báo cáo này.

Các bài khác...

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd