Thực hiện Chương trình công tác năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Dự thảo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ mới thay thế Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012.

Xã hội hóa giáo dục là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đã đáp ứng đáng kể nhu cầu học tập ngày càng cao trong nhân dân. Việc mở rộng quy mô tuyển sinh vào các nhà trường là sự cần thiết, cũng khiến các nhà trường đi vào thế cạnh tranh mạnh mẽ.

Các bài khác...

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd