Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Kinh doanh giữa Đại học Bedfordshire (Anh Quốc) và trường Đại học ngoại thương (Việt Nam) được thực hiện theo Quyết đinh số 5365/QĐ-BGDĐT ngày 20/08/2008 của Bộ GD&ĐT. Đây là chương trình được xây dựng theo tiêu chuẩn về chất lượng đào tạo của Anh Quốc, là “chương trình nhập khẩu” hoàn toàn từ Đại học Bedfordshire và giảng dạy 100% bằng tiếng Anh ở cả hai học phần.

Hiện nay, hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đã trở nên khá phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Trong số 213 nước và lãnh thổ trên thế giới tham gia Mạng lưới quốc tế các tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học (INQAAHE)[1], thì phần lớn đều triển khai các hoạt động kiểm định chất lượng GDĐH - TCCN nhằm mục đích quản lý, giám sát và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

Hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao công nghệ trong các trường được đánh giá là còn chưa hiệu quả, thiếu sự gắn kết giữa các trường - viện với cộng đồng các doanh nghiệp. Các nhà trường còn thụ động, hoạt động nghiên cứu chỉ là “sáng tạo” trong trường, chứ chưa xuất phát từ thực tế xã hội và doanh nghiệp.

Thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT ngày 11/1/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 6/1/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012;

Các bài khác...

DMC Firewall is a Joomla Security extension!