Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế công khai trong năm học 2013-2014.

Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Kinh doanh giữa Đại học Bedfordshire (Anh Quốc) và trường Đại học ngoại thương (Việt Nam) được thực hiện theo Quyết đinh số 5365/QĐ-BGDĐT ngày 20/08/2008 của Bộ GD&ĐT. Đây là chương trình được xây dựng theo tiêu chuẩn về chất lượng đào tạo của Anh Quốc, là “chương trình nhập khẩu” hoàn toàn từ Đại học Bedfordshire và giảng dạy 100% bằng tiếng Anh ở cả hai học phần.

Các bài khác...

DMC Firewall is a Joomla Security extension!